Forestlaan

Odpovědný přístup, odborná péče a udržitelnost jsou pro nás základem ve všech oblastech našeho podnikání.

Společnost od roku 2007 investuje do zemědělské
a lesní půdy větších rozloh v Čechách i na Moravě.

Odpovědný přístup, odborná péče a udržitelnost jsou pro nás základem ve všech oblastech našeho podnikání. 
V lesích hospodaříme tak, abychom podporovali jejich přirozený vývoj a současně, abychom zachovali les dlouhodobě zdravý. Správný způsob těžby je součástí odpovědné dlouhodobé péče o les, preferujeme výběrový způsob podporující přirozené zmlazení porostů.
Zemědělskou půdu propachtováváme zemědělcům za podmínek, které umožňují dodržovat zásady správného hospodaření na půdě, podporujeme mimoprodukční funkce půdy jak pro lidskou činnost, tak pro přežití ekosystémů.

Prodej nemovitostí

Společnost je připravena jednat o prodeji některých svých nemovitostí. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v oblastech, ve kterých nejsou plánovány cílené investice či se jedná o nemovitostí s jiným než zemědělským či lesním využitím.
Uvedené ceny jsou orientační, ale zároveň minimální.
Předmětem prodeje jsou přednostně nemovitosti v celém rozsahu listu vlastnictví, ev. ve všech navazujících katastrálních územích. Prodej dílčí části nemovitostí z listu vlastnictví je možný za předpokladu, že se jedná o pozemky s vyšší než zemědělskou hodnotou.

Nákup nemovitostí

Preferujeme investice do pozemků větších rozloh, tj nad 30 ha zemědělské půdy a nad 350 ha lesa v jedné oblasti.
V oblastech uvedených v Přehledu významnějšího majetku máme zájem o zemědělské pozemky bez ohledu na jejich rozlohu a o lesní pozemky navazující na náš lesní majetek.
Zemědělcům nabízíme spolupráci při výkupu pozemků s jejich následným dlouhodobým pachtem. Spoluprací s naší společností si zajistíte zúžení počtu propachtovatelů a minimalizujete problémy související s časovými změnami vztahů ohrožujících kontinuitu hospodaření na zemědělské půdě.

LHC Zadní Ždírnice
1/7
Dobříň, LHC Roudnice nad Labem
2/7
LHC Sázava
3/7
LHC Zadní Ždírnice
4/7
LHC Sázava
5/7
Zřícenina hradu Ballymote, LHC Nalžovské Hory
6/7
LHC Zadní Źdírnice
7/7